2017. december 14., csütörtök
Köszöntjük a Szilárdákat!
Keres Akadálymentes verzió
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés
2017. december
Előző hónapHKSzCsPSzVKövetkező hónap
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

 

Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése - Norvég Alap Zöld ipari innováció program 2013 keretébe

2013. szeptember 05., csütörtök    Tartalom nyomtatása
Megjelent a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program 2013 keretében a “Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése” elnevezésű pályázat kiírása.
A pályázat célja

A Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk elterjesztése.

Jelen pályázat konkrét célja a hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése

 • hulladékgazdálkodás és kármentesítés
 • vízminőség védelme
 • levegőszennyezés csökkentése

A zöld ipari innováció pályázatra olyan projektjavaslatokat várunk, melyekben a kísérleti fejlesztés, illetve az innováció eredményeinek felhasználása révén csökken a termelés során keletkező szennyezőanyagok kibocsátása, hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása, környezetbarát (pl. anyag-, víz- és energiatakarékos), illetve a szennyezés csökkentését célzó termékek jönnek létre.

Pályázók köre


Projektgazda kizárólag Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, profitorientált gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság lehet, melyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot.

 • Jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján: 11)

A Projektgazda önállóan vagy maximum 5 Projekt Partnerrel együtt (beleértve a norvég partnert is) nyújthat be pályázatot.

Projekt Partnerek lehetnek Magyarországon vagy Norvégiában székhellyel vagy telephellyel rendelkező

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok és szövetkezetek
- jogi személyiségű gazdasági társaság (11);
- szövetkezet (12),
 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (pl. felsőoktatási intézmények, önkormányzatok) (GFO kód 3);
 • jogi személyiségű nonprofit szervezetek
- szövetség és más egyesületi formák (52);
- köztestület (54);
- alapítvány (56);
- nonprofit gazdasági társaság (57);
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59).

Norvég féllel kialakított projekt partnerség a pályázatok értékelésénél előnyt jelent.

A pályázat részletei


Jelen pályázati felhívásban a rendelkezésre álló teljes keretösszeg 24.270.000 €, melyből az 1. alprogramra 16.970.000 €, a 2. alprogramra 7.300.000 € került meghirdetésre.

A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként minimum 170.000 € – maximum 1.600.000 €.

A támogatás formája visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, azaz vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás.

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt megvalósításának maximális időtartama 24 hónap, annak figyelembe vételével, hogy a projekt megvalósulásának záró dátuma és a költségek elszámolhatóságának végső határideje 2016. április 30.

Kísérleti fejlesztés maximális támogatási intenzitása 25%, mely növelhető

 • 20 százalékponttal amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor kisvállalkozásnak minősül;
 • 10 százalékponttal amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor középvállalkozásnak minősül;
 • további 15 százalékponttal amennyiben
♦a projekt legalább két egymástól független vállalkozás tényleges együttműködésével valósul meg és a következő feltételek teljesülnek:
- egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségeinek több, mint 70%-át viselnie, és
- a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással folytatott együttműködésben valósul meg,
♦ a projekt legalább egy vállalkozás és legalább egy kutatási szervezet tényleges együttműködésével valósul meg és a következő feltételek teljesülnek:
- egy kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és
- a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele, amennyiben azok a szervezet által végzett kutatásból származnak;

Ennek értelmében kísérleti fejlesztés esetén egy kisvállalkozás intenzitása maximum 60%, egy középvállalkozásé maximum 50%, egy nagyvállalaté pedig maximum 40% lehet.

Egy pályázatban csak egy alprogramra pályázhatnak, egy Pályázó több pályázatot is benyújthat.

A projektek során a Projektgazda

 • korszerűsítheti saját termelési technológiáját vagy berendezéseit, új, környezetbarát anyagokat alkalmazhat, csökkentve ezáltal a saját termelése során kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét, hasznosíthatja a termelés során keletkező melléktermékeket és hulladékokat,
 • új, környezetbarát terméket, technológiát vagy szolgáltatást fejleszthet ki, melyet a piacon értékesít (a potenciális vevők között lehetnek a közszférához tartozó intézmények pl. önkormányzatok, melyek nem vettek részt a projektben),
 • más gazdasági társaságokkal vagy nonprofit partnerekkel közösen hajthatja végre a projektet. Ha a projektben résztvevő költségvetési rend szerint gazdálkodó vagy nonprofit partner potenciális felhasználója is a kifejlesztett eredménynek, akkor egyértelműen meg kell határozni a költségvetési rend szerint gazdálkodó vagy nonprofit partner szerepét és felelősségi körét. A projekt keretében például egy önkormányzat kizárólag a normál működése során is ellátható tevékenységei közé tartozó feladatokat végezhet, mint például a kommunikáció, szükségletfelmérés, eredmény kipróbálásához szükséges (pl. kezelendő hulladékhoz) hozzáférés biztosítása, valamint a számára előirányzott költségvetés nem használható fel a Projektgazdától vagy Projekt Partnerektől szolgáltatások, berendezések, technológia vásárlására, nem eredményezhet állami támogatás jellegű hozzájárulást a projektben résztvevő vállalkozások részére.

Támogatható tevékenységek

 1. Kísérleti fejlesztés: A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek:
 • az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek;
 • olyan tevékenységek melyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják;
 • a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése;
 • a kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban az esetben, ha a prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, és előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen;
 • a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek.
2. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység: Iparjogvédelmi oltalom (pl. szabadalom, használati mintaoltalom) megszerzése, illetve védelme érdekében folytatott tevékenység (bejelentés kidolgozása szabadalmi ügyvivő, ügyvéd közreműködésével, bejelentés benyújtása, bejelentés vizsgálatához kapcsolódó feladatok, fordítás, a bejelentés vagy az oltalom védelme).

3. Beruházás megvalósítása: Az európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelő beruházás, valamint a technológiai korszerűsítést eredményező eszközök beszerzése. A beruházásra, illetve a beszerezés tárgyára vonatkozóan a pályázónak legkésőbb a szerződéskötést megelőzően rendelkeznie kell az esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyekkel.

Figyelem! A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

A pályázati űrlap kitöltése, a csatolandó mellékletek benyújtása elektronikusan történik, a www.norvegalap.hu honlapon keresztül. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2013. szeptember 30. 16.00 óra. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva
ajánlott küldeményként, legkésőbb 2013. szeptember 30. 24.00 óráig kell postára adni (postabélyegző dátuma) és a következő címre kell beküldeni:

Zöld ipari innováció program
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 16/A

További információ


A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információ kérhető a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (mint Végrehajtó Ügynökség) ügyfélszolgálatának 06-1-999-4400 telefonszámán és a greenindustry@norvegalap.hu e-mail címén. A válaszadás 8 napon belül történik meg, illetve kerül feltöltésre a www.norvegalap.hu honlapra.

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése – Pályázat a Norvég Alap Zöld ipari innováció program 2013 keretében

A Norvég Alap 2013-as pályázatok Általános Pályázati Útmutatója