2017. december 14., csütörtök
Köszöntjük a Szilárdákat!
Keres Akadálymentes verzió
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés
2017. december
Előző hónapHKSzCsPSzVKövetkező hónap
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

 

Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására

2015. január 13., kedd    Tartalom nyomtatása
Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására.
A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdés alapján az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul maradt vagy részben ellátatlanul maradt területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat. A kapacitásbővítés jelen esetben azt jelenti, hogy azok a Biztos Kezdet Gyerekházak csatlakozhatnak új kapacitásaikkal a hazai rendszerbe, akik 2014. december 31-ig fejezik be uniós projektjüket, de eddig nem nyújtottak be pályázatot hazai finanszírozásra, illetve akik 2015. évben fejezik be a Társadalmi Megújulás Operatív Programból finanszírozott pályázatukat.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: NRSZH) bízza meg.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A pályázat célja:

Magyarország közigazgatási területén működő Biztos Kezdet Gyerekházak befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott Biztos Kezdet Gyerekházak működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 300 285 802 Ft.

3. Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a Fenntartók (helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, egyházi jogi személy, egyéni vállalkozó, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég), akik
- Biztos Kezdet Gyerekház projektet Társadalmi Megújulás Operatív Programból hoztak létre,
- a pályázati programot 2014. december 31-ig, illetve 2015. évben befejezik,
- pályázatot nyújthatnak be továbbá azon Fenntartók, akik Társadalmi Megújulás Operatív Programból indított Biztos Kezdet Gyerekház fenntartását átveszik,
és az NRSZH internetes pályázatkezelő felületén megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

4. Finanszírozási időszak

A pályáztatást követően befogadást nyert Fenntartók esetében a finanszírozási időszak 2015. január 01-től 2016. december 31. napjáig terjed. Amennyiben a Társadalmi Megújulás Operatív Program Biztos Kezdet Gyerekházat támogató projektje 2015. év közben fejeződik be, abban az esetben a befejezést követő hónap elsejétől 2016. december 31. napjáig tartó időszak.

Amennyiben a Társadalmi Megújulás Operatív Program engedélyezett hosszabbítás miatt a tervezetthez képest tovább biztosít támogatást, a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartója erre az időszakra nem tarthat igényt hazai finanszírozásra, továbbá a Társadalmi Megújulás Operatív Program módosított (meghosszabbított) befejezésének időpontját be kell jelentenie az NRSZH felé.

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NRSZH pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2015. február 05-ig (24 óráig) lehet rögzíteni.

A pályázó a https://pkr.nrszh.hu/pkr/ honlapra való belépése után a Regisztráció menüpont alatt kérhet a belépéshez szükséges adatokat.

6. A pályázathoz az alábbiakra vonatkozóan szükséges adatokat rögzíteni és dokumentumokat csatolni.

A Pályázó rögzíti a pályázatkezelő rendszerben
- a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programját,
- a Biztos Kezdet Gyerekháznak a finanszírozási évre, illetve évközi befogadás esetén a töredék évre elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét,
- a pályázó nyilatkozatát, miszerint nincs köztartozása,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.

Az alábbi dokumentumokat csatolja a pályázatkezelő rendszerben:
- a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a Gyerekházára vonatkozóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt, illetve annak Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: EFOP) biztosított folytatása által működtetett központi dokumentációs rendszer vezetését,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az együttműködést az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által biztosított mentorral,
- az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt szakmai vezetőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai és működési feltételei megfelelőek a finanszírozási rendszerbe történő belépéshez. Amennyiben a pályázó évközben fejezi be európai uniós projektjét és a pályázat beadásakor még nem tudja beszerezni a támogató dokumentumot, nyilatkozatban szükséges vállalnia, hogy a hazai finanszírozási rendszerbe történő belépésig a hiányzó feltételek teljesítése megtörténik,
- a Pályázó csatolja a fenntartóváltásról vagy együttműködésről szóló megállapodást abban az esetben, ha az európai uniós pályázatban megjelölt Fenntartó és a jelenlegi pályázatot benyújtó Fenntartó nem ugyanaz a szervezet. A megállapodásnak tartalmaznia kell a fenntartóváltás vagy együttműködés kezdetének pontos dátumát és a felek közötti, a Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozó további megállapodásokat,
- abban az esetben, ha a Gyerekház vezetője és/vagy munkatársa(i) még nem rendelkeznek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kereteiben működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által szervezett kötelező képzéssel, a pályázó csatolja a vezető és/vagy munkatársak nyilatkozatát arról, hogy vállalják a képzésre történő bejelentkezést a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül,
- a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és - a nyilatkozat tartalmától függően - közzétételi kérelmét,
- a társulási megállapodás másolatát, amennyiben a szolgáltatást társulás tartja fenn.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje: 2015. február 05. 23:59:59

Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a https://pkr.nrszh.hu/pkr/ pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

8. A benyújtott pályázatok érvényességének vizsgálata


A benyújtott pályázatokat az NRSZH elektronikus rendszere iktatja, pályázati azonosítóval látja el. Az NRSZH a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül formailag ellenőrzi a pályázatokat.

A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Ha nem a Kormányrendelet 1. § (2) a) és (3) bekezdés szerinti Fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye. A döntés-előkészítés során a pályázati űrlapok értékelésére elektronikus úton kerül sor. Az értékelés eredménye alapul szolgál a szakmai bírálathoz.

9. Hiánypótlás módja

Hiányosan beadott kapacitásbővítési pályázat esetén az NRSZH a pályázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján - a felhívásnak az elektronikus pályázatkezelő rendszerben a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre érkezésétől (a továbbiakban: tárhelyre érkezés) számított 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre a pályázati űrlapon megadott Fenntartói kapcsolattartó e-mail címre. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 24:00 óráig) elektronikus úton az NRSZH részére a pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került. Ezúton hívjuk fel a pályázatot benyújtani kívánó Fenntartók figyelmét arra, hogy az eredményes pályázatok érdekében a pályázati időszakban elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az NRSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

10. A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely

a) a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
b) a szakmai programját nem hangolta össze az ellátási terület szükségleteivel,
c) nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be: a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak,
d) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott.

11. A Pályázati Bizottság

A pályázati bizottság javaslatot tesz a kapacitásbővítés keretében támogatandó pályázatokról. A bizottság javaslatát az NRSZH 8 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek. A miniszter 8 napon belül dönt a pályázók személyéről, valamint a működési támogatás összegéről.

Az NRSZH a döntést követő
8 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a http://www.nrszh.kormany.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A befogadási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12. Szerződéskötés

A támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie postai úton. Az NRSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az NRSZH a Fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Fenntartóval szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a finanszírozási szerződést az NRSZH köti meg.

13. A finanszírozás módja

A nyertes pályázókkal kötött finanszírozási szerződés alapján a szerződésben meghatározott működési támogatás összegét, a Fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező Fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága folyósítja.

Az NRSZH a finanszírozási szerződésben rögzíti a Kormányrendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakat.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be az NRSZH-hoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást az NRSZH elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell az NRSZH-hoz benyújtani. Az elszámolást az NRSZH megvizsgálja, és a Fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról az NRSZH a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a Fenntartót, valamint elektronikus levélben - az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével - a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. Az NRSZH az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolást a finanszírozási szerződés és melléklete tartalmazza.

15. További információk

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás, valamint a hivatkozott Kormányrendelet együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati űrlap kitölthető a https://pkr.nrszh.hu/pkr/honlapon. A kapacitásbővítéses pályázatra pályázó kizárólag az on-line felületen jogosult a pályázatát benyújtani.

A benyújtott pályázatok szakmai tartalmi elemeit kizárólag ezen tájékoztató adatok felhasználásával fogadjuk el.

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NRSZH Szociális Főosztályának munkatársai biztosítanak, a következők szerint:

Biztos Kezdet Gyerekház szakmai kérdések
Csernai Erika
+36-1/462-6626
csernaie@nrszh.hu

Elektronikus pályázatkezelő felület használata, belépés
Köller Zsófia
+36-1/462-6615
+36-30/584-9048
kollerzs@nrszh.hu

II.
KAPACITÁSBŐVÍTÉSRE KIÍRT PÁLYÁZAT
Biztos Kezdet Gyerekházak SZOLGÁLTATÁS BEFOGADÁSÁRA

1. A pályázat célja:

Azon Biztos Kezdet Gyerekházak feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, amelyeket a Társadalmi Megújulás Operatív Programból hoztak létre, és megfelel az alábbiakban foglalt minőségi kritériumoknak:
- valós szükségleteket elégít ki,
- elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-5 éves, de különösen az óvodáskort még el nem ért gyermekek és szüleik számára nyújt szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy a kötelező óvodába lépési életkor 2015. szeptember 1-jétől módosul, ezt követően a Gyerekház elsősorban a 0-3 év közötti gyerekeket és szüleiket fogadja,
- nyitva tartása megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak,
- együttműködik a jelző rendszer tagjaival, de különösen a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjaival,
- együttműködik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint projektgazda által megvalósított TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekttel, illetve annak az EFOP-ból biztosított folytatása által működtetett kiemelt projekttel a mentorálás és dokumentációs rendszer tekintetében,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett szolgáltatást nyújt,
- a gyerekek és szüleik esélyteremését szolgáló tevékenységeket nyújtja.

2. Kötelező tevékenységek:

- a gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként biztosított képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés (tízórai),
- a szülőknek a gyermekkel együttes részvétel biztosítása a foglalkozásokon,
- a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok,
- közösségi rendezvények szervezése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően.

3. A működési támogatás összege és összetevői:

A szolgáltatás fenntartási költségeihez és működési kiadásaihoz adott támogatás; különösen helyiség használathoz, közmű használathoz, programokhoz, munkatársakhoz kapcsolódó költségek részleges fedezetére szolgál. A támogatás összege a pályázaton befogadást nyert Fenntartók esetében, a 2015. évre vonatkozóan 520.426 Ft/hónap.

Felhasználás feltétele, hogy a szakmai tevékenység illeszkedjen a szakmai ajánláshoz, továbbá teljesüljenek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben és a Kormányrendeletben előírt mutatók.

4. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer:

A pályázatok értékelését a szakértői pályázati bizottság a kormányrendeletben, és az itt meghatározott kritériumok, szempontrendszer szerint végzi.

- Az ellátási terület szolgáltatási jellemzői alapján szükség van-e a szolgáltatásra az ellátási területen élő hátrányos helyzetű gyermekek érdekében?
- A külön jogszabályban előírt szakmai tevékenységek kellőképpen alátámasztottak-e és összhangban vannak-e a költségvetéssel?
- A tervezett költségek reálisak, az értéket a pénzért elvet követik-e?
- A szakmai tartalom hogyan illeszkedik a szakmai ajánláshoz?
- A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai rendelkeznek-e a jogszabályban előírt képesítési követelményekkel?
- A szolgáltatás hatékonyság mutatóinak, eredményeinek bemutatása a pályázat benyújtását megelőző időszakról.
- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt szakmai vezetőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai és működési feltételei megfelelőek a finanszírozási rendszerbe történő belépéshez. Támogató dokumentum hiányában nyilatkozat becsatolása, melyben vállalja a pályázó, hogy a hazai finanszírozási rendszerbe történő belépésig a hiányzó feltételek teljesítése megtörténik.

Forrás: pafi.hu
Kulcsszavak: esélyegyenlőség