2017. október 22., vasárnap
Köszöntjük az Elődöket!
Keres Akadálymentes verzió
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés
2017. október
Előző hónapHKSzCsPSzVKövetkező hónap
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 

Pályázati felhívás Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására

2015. január 13., kedd    Tartalom nyomtatása
Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására.
A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdés alapján az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul maradt vagy részben ellátatlanul maradt területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat. A kapacitásbővítés jelen esetben azt jelenti, hogy azok a Biztos Kezdet Gyerekházak csatlakozhatnak új kapacitásaikkal a hazai rendszerbe, akik 2014. december 31-ig fejezik be uniós projektjüket, de eddig nem nyújtottak be pályázatot hazai finanszírozásra, illetve akik 2015. évben fejezik be a Társadalmi Megújulás Operatív Programból finanszírozott pályázatukat.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: NRSZH) bízza meg.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A pályázat célja:

Magyarország közigazgatási területén működő Biztos Kezdet Gyerekházak befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott Biztos Kezdet Gyerekházak működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 300 285 802 Ft.

3. Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a Fenntartók (helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, egyházi jogi személy, egyéni vállalkozó, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég), akik
- Biztos Kezdet Gyerekház projektet Társadalmi Megújulás Operatív Programból hoztak létre,
- a pályázati programot 2014. december 31-ig, illetve 2015. évben befejezik,
- pályázatot nyújthatnak be továbbá azon Fenntartók, akik Társadalmi Megújulás Operatív Programból indított Biztos Kezdet Gyerekház fenntartását átveszik,
és az NRSZH internetes pályázatkezelő felületén megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

4. Finanszírozási időszak

A pályáztatást követően befogadást nyert Fenntartók esetében a finanszírozási időszak 2015. január 01-től 2016. december 31. napjáig terjed. Amennyiben a Társadalmi Megújulás Operatív Program Biztos Kezdet Gyerekházat támogató projektje 2015. év közben fejeződik be, abban az esetben a befejezést követő hónap elsejétől 2016. december 31. napjáig tartó időszak.

Amennyiben a Társadalmi Megújulás Operatív Program engedélyezett hosszabbítás miatt a tervezetthez képest tovább biztosít támogatást, a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartója erre az időszakra nem tarthat igényt hazai finanszírozásra, továbbá a Társadalmi Megújulás Operatív Program módosított (meghosszabbított) befejezésének időpontját be kell jelentenie az NRSZH felé.

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NRSZH pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2015. február 05-ig (24 óráig) lehet rögzíteni.

A pályázó a https://pkr.nrszh.hu/pkr/ honlapra való belépése után a Regisztráció menüpont alatt kérhet a belépéshez szükséges adatokat.

6. A pályázathoz az alábbiakra vonatkozóan szükséges adatokat rögzíteni és dokumentumokat csatolni.

A Pályázó rögzíti a pályázatkezelő rendszerben
- a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programját,
- a Biztos Kezdet Gyerekháznak a finanszírozási évre, illetve évközi befogadás esetén a töredék évre elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét,
- a pályázó nyilatkozatát, miszerint nincs köztartozása,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.

Az alábbi dokumentumokat csatolja a pályázatkezelő rendszerben:
- a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a Gyerekházára vonatkozóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt, illetve annak Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (a továbbiakban: EFOP) biztosított folytatása által működtetett központi dokumentációs rendszer vezetését,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az együttműködést az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által biztosított mentorral,
- az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt szakmai vezetőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai és működési feltételei megfelelőek a finanszírozási rendszerbe történő belépéshez. Amennyiben a pályázó évközben fejezi be európai uniós projektjét és a pályázat beadásakor még nem tudja beszerezni a támogató dokumentumot, nyilatkozatban szükséges vállalnia, hogy a hazai finanszírozási rendszerbe történő belépésig a hiányzó feltételek teljesítése megtörténik,
- a Pályázó csatolja a fenntartóváltásról vagy együttműködésről szóló megállapodást abban az esetben, ha az európai uniós pályázatban megjelölt Fenntartó és a jelenlegi pályázatot benyújtó Fenntartó nem ugyanaz a szervezet. A megállapodásnak tartalmaznia kell a fenntartóváltás vagy együttműködés kezdetének pontos dátumát és a felek közötti, a Biztos Kezdet Gyerekházra vonatkozó további megállapodásokat,
- abban az esetben, ha a Gyerekház vezetője és/vagy munkatársa(i) még nem rendelkeznek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kereteiben működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt által szervezett kötelező képzéssel, a pályázó csatolja a vezető és/vagy munkatársak nyilatkozatát arról, hogy vállalják a képzésre történő bejelentkezést a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül,
- a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és - a nyilatkozat tartalmától függően - közzétételi kérelmét,
- a társulási megállapodás másolatát, amennyiben a szolgáltatást társulás tartja fenn.

7. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje: 2015. február 05. 23:59:59

Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a https://pkr.nrszh.hu/pkr/ pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

8. A benyújtott pályázatok érvényességének vizsgálata


A benyújtott pályázatokat az NRSZH elektronikus rendszere iktatja, pályázati azonosítóval látja el. Az NRSZH a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül formailag ellenőrzi a pályázatokat.

A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Ha nem a Kormányrendelet 1. § (2) a) és (3) bekezdés szerinti Fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye. A döntés-előkészítés során a pályázati űrlapok értékelésére elektronikus úton kerül sor. Az értékelés eredménye alapul szolgál a szakmai bírálathoz.

9. Hiánypótlás módja

Hiányosan beadott kapacitásbővítési pályázat esetén az NRSZH a pályázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján - a felhívásnak az elektronikus pályázatkezelő rendszerben a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre érkezésétől (a továbbiakban: tárhelyre érkezés) számított 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre a pályázati űrlapon megadott Fenntartói kapcsolattartó e-mail címre. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 24:00 óráig) elektronikus úton az NRSZH részére a pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került. Ezúton hívjuk fel a pályázatot benyújtani kívánó Fenntartók figyelmét arra, hogy az eredményes pályázatok érdekében a pályázati időszakban elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az NRSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

10. A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely

a) a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
b) a szakmai programját nem hangolta össze az ellátási terület szükségleteivel,
c) nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be: a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak,
d) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott.

11. A Pályázati Bizottság

A pályázati bizottság javaslatot tesz a kapacitásbővítés keretében támogatandó pályázatokról. A bizottság javaslatát az NRSZH 8 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek. A miniszter 8 napon belül dönt a pályázók személyéről, valamint a működési támogatás összegéről.

Az NRSZH a döntést követő
8 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a http://www.nrszh.kormany.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A befogadási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12. Szerződéskötés

A támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie postai úton. Az NRSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az NRSZH a Fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A Fenntartóval szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a finanszírozási szerződést az NRSZH köti meg.

13. A finanszírozás módja

A nyertes pályázókkal kötött finanszírozási szerződés alapján a szerződésben meghatározott működési támogatás összegét, a Fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező Fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága folyósítja.

Az NRSZH a finanszírozási szerződésben rögzíti a Kormányrendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltakat.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be az NRSZH-hoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást az NRSZH elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell az NRSZH-hoz benyújtani. Az elszámolást az NRSZH megvizsgálja, és a Fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról az NRSZH a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a Fenntartót, valamint elektronikus levélben - az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével - a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. Az NRSZH az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításáról szóló éves elszámolást a finanszírozási szerződés és melléklete tartalmazza.

15. További információk

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás, valamint a hivatkozott Kormányrendelet együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati űrlap kitölthető a https://pkr.nrszh.hu/pkr/honlapon. A kapacitásbővítéses pályázatra pályázó kizárólag az on-line felületen jogosult a pályázatát benyújtani.

A benyújtott pályázatok szakmai tartalmi elemeit kizárólag ezen tájékoztató adatok felhasználásával fogadjuk el.

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NRSZH Szociális Főosztályának munkatársai biztosítanak, a következők szerint:

Biztos Kezdet Gyerekház szakmai kérdések
Csernai Erika
+36-1/462-6626
csernaie@nrszh.hu

Elektronikus pályázatkezelő felület használata, belépés
Köller Zsófia
+36-1/462-6615
+36-30/584-9048
kollerzs@nrszh.hu

II.
KAPACITÁSBŐVÍTÉSRE KIÍRT PÁLYÁZAT
Biztos Kezdet Gyerekházak SZOLGÁLTATÁS BEFOGADÁSÁRA

1. A pályázat célja:

Azon Biztos Kezdet Gyerekházak feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, amelyeket a Társadalmi Megújulás Operatív Programból hoztak létre, és megfelel az alábbiakban foglalt minőségi kritériumoknak:
- valós szükségleteket elégít ki,
- elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0-5 éves, de különösen az óvodáskort még el nem ért gyermekek és szüleik számára nyújt szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy a kötelező óvodába lépési életkor 2015. szeptember 1-jétől módosul, ezt követően a Gyerekház elsősorban a 0-3 év közötti gyerekeket és szüleiket fogadja,
- nyitva tartása megfelel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak,
- együttműködik a jelző rendszer tagjaival, de különösen a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjaival,
- együttműködik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint projektgazda által megvalósított TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekttel, illetve annak az EFOP-ból biztosított folytatása által működtetett kiemelt projekttel a mentorálás és dokumentációs rendszer tekintetében,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett szolgáltatást nyújt,
- a gyerekek és szüleik esélyteremését szolgáló tevékenységeket nyújtja.

2. Kötelező tevékenységek:

- a gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként biztosított képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés (tízórai),
- a szülőknek a gyermekkel együttes részvétel biztosítása a foglalkozásokon,
- a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok,
- közösségi rendezvények szervezése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően.

3. A működési támogatás összege és összetevői:

A szolgáltatás fenntartási költségeihez és működési kiadásaihoz adott támogatás; különösen helyiség használathoz, közmű használathoz, programokhoz, munkatársakhoz kapcsolódó költségek részleges fedezetére szolgál. A támogatás összege a pályázaton befogadást nyert Fenntartók esetében, a 2015. évre vonatkozóan 520.426 Ft/hónap.

Felhasználás feltétele, hogy a szakmai tevékenység illeszkedjen a szakmai ajánláshoz, továbbá teljesüljenek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben és a Kormányrendeletben előírt mutatók.

4. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer:

A pályázatok értékelését a szakértői pályázati bizottság a kormányrendeletben, és az itt meghatározott kritériumok, szempontrendszer szerint végzi.

- Az ellátási terület szolgáltatási jellemzői alapján szükség van-e a szolgáltatásra az ellátási területen élő hátrányos helyzetű gyermekek érdekében?
- A külön jogszabályban előírt szakmai tevékenységek kellőképpen alátámasztottak-e és összhangban vannak-e a költségvetéssel?
- A tervezett költségek reálisak, az értéket a pénzért elvet követik-e?
- A szakmai tartalom hogyan illeszkedik a szakmai ajánláshoz?
- A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai rendelkeznek-e a jogszabályban előírt képesítési követelményekkel?
- A szolgáltatás hatékonyság mutatóinak, eredményeinek bemutatása a pályázat benyújtását megelőző időszakról.
- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő keretein belül működő TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt szakmai vezetőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai és működési feltételei megfelelőek a finanszírozási rendszerbe történő belépéshez. Támogató dokumentum hiányában nyilatkozat becsatolása, melyben vállalja a pályázó, hogy a hazai finanszírozási rendszerbe történő belépésig a hiányzó feltételek teljesítése megtörténik.

Forrás: pafi.hu
Kulcsszavak: esélyegyenlőség