2017. december 13., szerda
Köszöntjük a Lucákat és az Otíliákat!
Keres Akadálymentes verzió
Felhasználói név:
Jelszó:
Bejelentkezés
2017. december
Előző hónapHKSzCsPSzVKövetkező hónap
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

 

Tehetséggondozó Programban való részvételre hátrányos helyzetű középiskolások számára

2012. szeptember 24., hétfő    Tartalom nyomtatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön − elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein − lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére. A pályázat benyújtási határideje: 2012. december 12.
A pályázat célja

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
A pályázat célcsoportja

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

  • tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
  • az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzetű,a gyermekek védelméről és
- a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
- a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A pályázat részletei


A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2013. január 18-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2013. január 25-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Oktatásért Felelős Államtitkárság).

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
  • a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
  • a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
  • a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
  • az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
  • a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
  • azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
  • a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételről),valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.)

A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázatot legkésőbb 2012. december 12-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) − postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: “Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja”.

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2013. február 7-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
www.avgsp.hu
Programfelelős: Dusicza Erika
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
www.petofi-bhad.sulinet.hu
Programfelelős: Hohlné Probszt Éva
Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
www.tagdebr.sulinet.hu
Programfelelős: Barta Erzsébet
Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu
Programfelelős: Grallert Krisztina
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-578 www.gimnazium.mezobereny.hu
Programfelelős: Egresiné Vas Ildikó
Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
www.besi.hu
Programfelelős: Csörszné Tar Enikő
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808
szilagyi-eger.hu
Programfelelős: Antal Andrea
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
www.telekiblanka.hu
Programfelelős: Gajda Péter
Katona József Gimnázium
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583
www.kjg.hu
Programfelelős: Buday Rezső
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola
1097 Budapest, IX. Gyáli u. 22.
Tel: 1/280-4500
www.puskas.hu
Programfelelős: Gyarmati Krisztina
Türr István Gimnázium és Kollégium
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
www.turrgimnazium.hu
Programfelelős: Grőber Attila
Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
www.ffg.sulinet.hu
Programfelelős: Veres Pál
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel:62/548-936
www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Programfelelős: Szöllősy László
Varga Katalin Gimnázium
(Varga Katalin Secondary School) 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu
Programfelelős: dr. KissnéNagy Éva
Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
www.leoweypecs.hu
Programfelelős: Béresné Tímár Andrea
Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel: 88/566-360
www.lovassy.hu
Programfelelős: Bagi Péter
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
www.zrinyinyh.hu
Programfelelős: Nagy Andrea
Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.nejanet.hu
Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva
Révai Miklós Gimnázium
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-040
www.revai.hu
Programfelelős: Erdős László
Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17
Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu
Programfelelős: dr. Sülle Csabáné
Eötvös József Gimnázium és Kollégium2890 Tata, Tanoda tér 5.Tel: 34/587-568
www.eotvos-tata.sulinet.hu
Programfelelős: Szabó Andrea
Zrínyi Miklós Gimnázium8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.Tel: +36 92 313-490
www.zmgzeg.sulinet.hu
Programfelelős: Pethő Attila

A pályázat eredményéről történt értesítés után a 2013. február 15-étől kezdődő általános felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2013. február 7-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)

A pályázat benyújtásának határideje
2012. december 12.

Kapcsolat a pályázat kiírójához

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben az Arany János Programok szakmai irányítójától, Dr. Polonkai Máriától és Spohn Beáta programasszisztenstől, tel.: 06-1-235-7245, e-mail cím: ajp@ofi.hu

Tovább a pályázat kiírójának oldalára

Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre hátrányos helyzetű középiskolások számára
Kulcsszavak: pályázat, szociális